CooL, Coaching op Leefstijl

Per 1 januari 2019 is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.  De GLI, waaronder het CooL-programma, biedt effectieve zorg bij o.a. gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s, waaronder diabetes type 2.

Wat is het?
CooL staat voor Coaching oLeefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide coach: de leefstijlcoach.

Het CooL-programma is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het kent 3 programmaonderdelen:

 • Advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes
 • Gezond bewegen
 • Gedragsverandering, gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl

​Het uiteindelijke doel van de het Cool-programma is:

 • Gewichtsverlies
 • Lichamelijke fitheid
 • Betere gezondheid
 • Meer kwaliteit van leven

Voor wie is het?
Het CooL-programma is voor iedereen met:

 • overgewicht in combinatie met een verhoogd risico op diabetes en/of hartklachten;
 • of ernstig overgewicht (obesitas), d.w.z. een BMI van meer dan 30.

Daarnaast is het belangrijk dat je:

 • 18 of ouder bent (ben je jonger maar wil je toch mee doen vraag dan je huisarts naar de mogelijkheden);
 • gemotiveerd bent om je leefstijl te veranderen.

Hoe werkt het?
De huisarts verwijst door naar de leefstijlcoach. Deze zorgprofessionals is geregistreerd bij BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland ).

De leefstijlcoach heeft kennis van psychologie, diëtetiek en fysiotherapie en kan zo belangrijke elementen van een gezonde leefstijl overbrengen.  Daarnaast heeft de leefstijlcoach de coachingvaardigheden om deelnemers te motiveren en te stimuleren tot een blijvende gedragsverandering.

De cliënt krijgt de gecombineerde leefstijlinterventie aangeboden als een programma. Alleen GLI-programma’s die erkend zijn door het Zorginstituut Nederland en het Centrum Gezond Leven van het RIVM kunnen vergoed worden.

Hoe ziet het CooL-programma eruit?
Het Cool-programma duurt twee jaar en bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma.

Basisprogramma:

 • Is gericht op gedragsverandering
 • Duurt ongeveer 8 maanden
 • Er zijn 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur
 • Je krijgt 4 individuele coach gesprekken

Onderhoudsprogramma:

 • Is gericht op het vasthouden van het gezonde gedrag
 • Duurt ongeveer 16 maanden
 • Er zijn 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur
 • Je krijgt 4 individuele coach gesprekken

Vitaal en in Balans biedt het Cool-programma aan. De groepsbijeenkomsten vinden in principe in Meppel plaats.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen de groepsbijeenkomsten ook op andere locaties plaatsvinden.

 

CooL!     Ik voel mij weer Vitaal en in Balans!
 

Vitaal en in Balans nieuwsbrief

Blijf op de hoogte