Runningtherapie

Wat is runningtherapie? 

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Van buitenaf bekeken kan runningtherapie lijken op een reguliere hardlooptraining, maar runningtherapie kan worden gezien als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelname aan reguliere sport-/beweegactiviteiten anderzijds.

Rustige duurloop

Het doel van de runningtherapie is dat de deelnemer de vaardigheid aangeleerd krijgt om liefst 3 tot 4 keer per week, zelfstandig 30 to 60 minuten invulling te kunnen geven aan het hardlopen. Daarbij is de naam ‘runningtherapie’ misschien wat verwarrend. Het woord “running’ roept associaties op met rondetijden en hardloopwedstrijden, terwijl ‘therapie’ doet vermoeden dat het om een verbale manier van behandeling gaat.

Niets is echter minder waar! Het hardlopen kan op wandeltempo worden uitgevoerd en het gesprekstherapeutisch interveniëren behoort niet tot de standaardtaak van de runningtherapeut.

Verklaringsmechanismen runningtherapie

Succesvol bewegen heeft neurobiologische en psychologische effecten. Welke van deze twee mogelijke verklaringsmechanismen het meest bijdraagt aan het gunstige effect van bewegen cg. hardlopen is tot op heden niet met volledige zekerheid te zeggen.

Wanneer we uitgaan dat stress de grootste gemeenschappelijke factor is bij het ontstaan van psychische klachten, is het beïnvloeden van de mate van stress het meest cruciale kenmerk van goede en effectieve runningtherapie.

Is runningtherapie iets voor mij?

Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen. Het is een complementaire behandelvorm, die vaak toegepast wordt naast het geven van medicatie of psychosociale behandelingen. In specifieke gevallen kan ook eerst Runningtherapie worden ingezet waarna er mogelijk nog een aanvullende behandeling plaatsvindt. Meestal is de huisarts de aangewezen persoon om een indicatie te geven voor runningtherapie.

Runningtherapie past prima in een ‘stepped care’ aanpak; hierbij wordt de minst ingrijpende behandelwijze (lees: laagdrempelig en met de minste contra indicaties en bijwerkingen) als eerste uitgeprobeerd, alvorens over te stappen naar een meer ingrijpende behandelmethode zoals medicamenteuze therapie of psychotherapie.

Runningtherapie helpt in veel gevallen de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten. Een aantal aandoeningen en klachten waarbij de inzet van runningtherapie een positieve invloed kan hebben, zijn:

Aandoeningen

 • Stemmingsstoornissen (met name lichte tot milde depressie, dysthymie)
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten

 • Aspecifieke lichamelijke klachten
 • Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • StressVermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Agressie / impulsiviteit
 • Middelenmisbruik
 • Hyperactiviteit
 • Seksuele problemen

Waarom runningtherapie

Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen en klachten, maar ook voor mensen die (nog) geen klachten hebben maar die zichzelf ten doel hebben gesteld om een betere balans te verkrijgen tussen arbeid (inspanning, sport, werk) en rust (herstel, ontspanning).

Daarom ook zijn er drie gebieden te onderscheiden waarvoor runningtherapie kan worden in gezet.

Kan ik het ook doen als ik een medische behandeling krijg?

Voor mensen die al klachten hebben kan runningtherapie een aanvulling zijn op de huidige behandeling. Veelal zal de runningtherapie dan verzorgd worden door een runningtherapeut die daarnaast ook fysiotherapeut of psycholoog is. Verwijzing door een (huis-)arts of psycholoog is meestal niet vereist.

Re-integratie

Voor mensen die (tijdelijk) in een arbeidsongeschiktheidssituatie terecht zijn gekomen, kan runningtherapie onderdeel uitmaken van het zogenoemde arbeidsre-integratieproces. Hiervoor dient een bedrijfsarts of werkgever een verzoek in te dienen om een programma op maat samen te kunnen stellen.

Preventie

Vanuit de fysiotherapie wordt helaas vaak reactief gewerkt; men komt pas bij een hulpverlener op moment dat de klachten al aanwezig zijn. Runningtherapie, of het regelmatig op verantwoorde wijze hardlopen of bewegen, heeft de meest toegevoegde waarde op moment dat het gedaan wordt voorafgaand aan het krijgen van klachten.

Vitaal en in Balans nieuwsbrief

Blijf op de hoogte