Privacyverklaring

Vitaal en in Balans

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Dik Zantingh, eigenaar van Vitaal en in Balans, gevestigd aan Zuideinde 18A, 7941 GH MEPPEL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63676060.

Mijn contactgegevens zijn:
Telefoon: (06) 51 91 00 34
E-mail: info@vitaaleninbalans.nl
Website: https://www.vitaaleninbalans.nl/ 
Postadres: Oleanderstraat 13, 7906 JS  HOOGEVEEN

Naast de naam Vitaal en in Balans, lever ik ook diensten onder de naam van ‘Vitaal en in Balans Fitness Gym’ en ‘Elliptigo Sports’.


Verwerken persoonsgegevens
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Als je ‘ja’ zegt op werken met mij (of het nu gaat om coaching, workshops, trainingen, gebruik maken van de Fitness Gym of van de Elliptigo of welke dienst dan ook van Vitaal en in Balans) dan vraag ik waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeld- en/of intakeformulier of tijdens een gesprek. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij.

Ik deel jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@vitaaleninbalans.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Op mijn websites gebruik ik geen cookies of vergelijkbare technieken.


Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Verzenden van mijn nieuwsbrief.
- Het afhandelen van jouw betaling.
Ik verwerk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bewaren persoonsgegevens
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.


Beveiligen persoonsgegevens
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op Internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten.

Mail en SMS zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn websites (www.vitaaleninbalans.nl en www.elliptigosports.nl) zijn etalages voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest.  Wel kan jij je via de agenda aanmelden voor activiteiten, hierbij vraag ik alleen om je naam en e-mailadres.

Soms schrijf ik iets over jou op of bewaar ik iets dat jij bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast en alleen ik weet waar de sleutel is verstopt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@vitaaleninbalans.nl     


Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt dan ook altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Vitaal en in Balans nieuwsbrief

Blijf op de hoogte